Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace konstrukce elektrických strojů 

    Šporcr, Viktor
    Diplomová práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými při konstrukci elektrických strojů. Obsahuje základní rozdělení optimalizačních metod a stručný popis jejich algoritmů. V práci je nastíněno, jak by měla ...