Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace výrobních procesů 

    Halas, David
    Tato práce se zabývá modelováním různých typů výrobních linek. Modelování je prováděno pomocí matematického programování a simulačního přístupu. Optimalizační výpočty jsou většinou realizovány s pomocí programu GAMS. ...
  • Příspěvek k problematice redukce průběžných dob ve výrobních systémech 

    Hromková, Ivana
    Předkládaná dizertační práce má za cíl rozpracování metodologií a nových přístupů pro redukci průběžných dob ve výrobních systémech. Práce se tedy detailně zabývá návrhem nových komplexních přístupů pro zkracování průběžných ...