Now showing items 1-1 of 1

  • Modelem řízený návrh konferenčního systému 

    Caha, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem ...