Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Distributed Recognition of Reference Nodes for Wireless Sensor Network Localization 

  Simek, M.; Moravek, P.; Komosny, D.; Dusik, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  All known localization techniques for wireless sensor and ad-hoc networks require certain set of reference nodes being used for position estimation. The anchor-free techniques in contrast to anchor-based do not require ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti EPC projektů 

  Vlčová, Zuzana
  Problematika energetických úspor budov je aktuálním tématem současnosti. Zvyšující se náklady na provoz stavebních objektů snižují ekonomickou efektivnost provozu organizací. Velkou část provozních nákladů tvoří právě ...
 • Knihovna procesorů pro návrh vestavěných systémů 

  Zvonček, Radovan
  Tato práce se zabývá vytvořením knihovny modelů procesorů používaných ve vestavěných systémech. Architektury procesorů jsou popsány pomocí jazyka ISAC, který je jedním z výstupů projektu Lissom běžícím na Fakultě informačních ...
 • Koncepční návrh sportovního dvousedadlového vozu 

  Straka, Martin
  V této diplomové práci se zabývám návrhem koncepce dvousedadlového sportovního automobilu se zaměřením na torzní tuhost rámu a kinematiku náprav. Vypracování diplomové práce probíhalo od náčrtů, přes tvorbu modelu vozu s ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě D 

  Fiala, Roman
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídě D a konkrétním návrhem zesilovače 2x100W ve třídě D. Navržený zesilovač obsahuje sigma-delta modulátor druhého řádu, u kterého ...
 • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

  Máša, Vítězslav
  Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
 • Modelování a analogová realizace memristoru 

  Teska, Tomáš
  V této bakalářské práci se zabývám analogovou implementací memristoru - pasivní fundamentální součástky, jejíž existenci předpověděl v roce 1971 Leon Chua. Nejprve jsou shrnuty základní informace a vlastnosti memristoru. ...
 • Modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích 

  Kulík, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je modelování nelineárních jevů v ultrazvukových polích. Práce se zabývá aplikací metody konečných diferencí (FDTD) na Westerveltovu rovnici a následnou tvorbou modelu ultrazvukového ...
 • Modely hromadné obsluhy 

  Horký, Miroslav
  V diplomové práci se zabývám modely hromadné obsluhy s využitím Markovových řetězců. Systém hromadné obsluhy je takový systém, kde požadavky přicházejí do tohoto systému v náhodných okamžicích a vyžadují obsluhu. Tato práce ...
 • Modely umělého života 

  Ďuričeková, Daniela
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...
 • Modulární interaktivní simulace materiálových veličin 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývá vybranými jevy, probíhajícími v elektrotechnických materiálech a fyzikálními zákonitostmi, jež tyto jevy popisují. Součástí práce je přehledné programové prostředí, vytvořené pomocí programovacího ...
 • Nalezení pozice stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů 

  Švéda, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou určování zpoždění mezi dvěma síťovými uzly, např. dvěma stanicemi, dvěma servery či stanicí a serverem. Hlavním důvodem zavedení metod efektivního určování zpoždění je především eliminace ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Růžička, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá třídami zesilovačů, zapojením koncových stupňů, ochrannými obvody zesilovačů a konkrétním návrhem zesilovače ve třídě AB, včetně návrhu předzesilovače a koncového zesilovače. Vlastnosti ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Návrh a realizace nízkofrekvenčního výkonového zesilovače ve třídě AB 

  Dušek, Martin
  V této bakalářské práci se zabývám nízkofrekvenčními koncovými zesilovači, jejich důležitými parametry, třídami a zapojeními koncových stupňů. Dále se zabývá různými druhy předzesilovačů a doplňkových obvodů. Jsou zde ...
 • Návrh a simulace čipu mikrobolometru v MEMS technologii 

  Svatoš, Vojtěch
  Tato diplomová práce zkoumá problematiku detektoru infračerveného záření nazývaného bolometr. Cílem je pokrok v detekci infračerveného záření použitím odlišné absorpční vrstvy modifikovanou karbonovými nanotrubicemi. V ...
 • Numerical Study on Indoor Wideband Channel Characteristics with Different Internal Wall 

  Yang, X.-S.; Tian, Z.-M.; Yuan, J.-J.; Zhang, Y.-T.; Shao, W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  Effects of material and configuration of the internal wall on the performance of wideband channel are investigated by using the Finite Difference Time-Domain (FDTD) method. The indoor wideband channel characteristics, such ...
 • Pasivní optické sítě WDM-PON 

  Havliš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou optických přístupových sítí, zejména pasivní optickou sítí WDM-PON. Uvádí moderní řešení připojení uživatelů do optické přístupové sítě pomocí optických přípojek FTTx. Popisuje jednotlivé druhy ...
 • Profilovací nástroj pro generické simulátory mikroprocesorů 

  Wilczák, Milan
  Tato práce popisuje návrh a implementaci profilovacího nástroje pro nově vytvářené procesory. K popisu procesoru je použit specializovaný jazyk ISAC, který popisuje zdroje procesoru, instrukční sadu a chování procesoru. ...