Now showing items 1-20 of 70

 • Analýza jader real-time operačních systémů běžících na platformě FITkit 

  Rajnoha, Peter
  Práce sa zabývá problematikou výstavby RT operačních systémů pro použití ve vestavěných zařízeních. Zaměřuje se hlavně na možné využití RT systémů pro platformu FITkit a popisuje jednotlivé problémy a jejich možné řešení. ...
 • Analýza přenosu mobilního digitálního televizního vysílání DVB-T2 Lite a NGH 

  Golubev, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem standardů pro mobilní a přenosný příjem digitálního televizního vysílání DVBT2Lite a DVBNGH. V prostředí MATLAB byla vytvořena aplikace simulátor s nastavitelnými parametry vysílače ...
 • Aplikace softwaru SinuTrain 4.7 v technické přípravě výroby náboje předního kola MTB 

  Valach, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu výroby předního MTB náboje a použití počítačového programu SinuTrain 4.7. Práce má čtyři tematické části. V první části je popis softwaru SinuTrain a náboje. Další část se zabývá ...
 • Automatizace měření přenosových vlastností DSL modemů 

  Pokorný, Lukáš
  Práce se zabývá přenosovými parametry DSL systemů a vývojem softwaru pro jejich automatizované měření. První část práce je věnována přenosovému médiu a modulačním technikám. Dále jsou popsány podrobnější funkce a vlastnosti ...
 • Autoškola - pravidla silničního provozu 

  Porč, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulátoru silničního provozu. Je zde popsána problematika simulačních metod, návrhu modelu města, silniční sítě a jejich využití při implementaci v dopravním simulátoru. Práce dále ...
 • Diskrétní simulace programovatelných systémů 

  Mynář, Pavel
  Předmětem této práce je návrh a implementace softwarové knihovny pro diskrétní simulaci programovatelných, navzájem komunikujících jednotek, a implementace několika názorných příkladů nad touto knihovnou. Knihovna je ...
 • Driver Behaviour Modeling with Vehicle Driving Simulator 

  Michalík, David; Mihálik, Ondrej; Jirgl, Miroslav; Fiedler, Petr (2019-10-29)
  This paper describes the creation of a vehicle driving simulator that collects and implements data acquired from a driver's inputs. These data are stored for future analysis of the driver and his style of driving. The paper ...
 • Edems - Computer Simulator For Learning 

  Friml, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article introduces new educational and demonstrative tool for microprocessor technology called EDEMS, which is designed to ease teaching of microprocessors at universities, high schools and at homes of enthusiasts. ...
 • Evoluční návrh simulátoru založeného na celulárních automatech 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh simulátoru založeného na celulárních automatech, který je schopen předpovědet chování komplexního prostorového systému. Tato predikce je založena na dostupních datech a přechodové funkci získané ...
 • Generování kódu z modelů Petriho sítí 

  Fryč, Tomáš
  Tato práce se zabývá modelováním systémů pomocí Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) a navržením mechanismu, který tento formalismus transformuje do programovacího jazyka Java. V první části práce je popis Petriho ...
 • Herní engine pro ITIL trenažér 

  Pučálka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na knihovnu Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Cílem práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat herní engine, který by umožnil simulaci provozu IT služeb v reálném ...
 • Inteligentní import mapových podkladů do TRASI 

  Muzika, Dávid
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro import mapových podkladů do simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou shopny importovat mapový podklad z mapového portálu OpenStreetMaps do simulačního prostředí simulátoru. ...
 • Interpret vysokoúrovňových Petriho sítí v Pythonu 

  Grigorev, Danil
  Tato práce je zaměřená na implementací interpretu vysokoúrovňových Petriho sítí v jayzce Python za použítí knihovny SNAKES. Je schopná provadění a pokročilé vizualizace navyřených sítí, které jsou popsané v jayzce Python. ...
 • ITIL trenažér 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro podporu studia a procvičování vybraných postupů dle Information Technology Infrastructure Library (ITIL) se zaměřením na návrh a ...
 • Jazyk pro popis instrukčních sad 

  Forejtník, Jan
  V této práci je představen návrh jednoduchého jazyka pro popis architektury mikroprocesoru zaměřeného na popis instrukční sady. Dále je popsána implementace interpretu tohoto jazyka, který je schopen simulovat popsanou ...
 • Jednoduchý simulátor číslicových obvodů 

  Kolman, Aleš
  Tituln. list esf Tato práce je zmařena na simulování číslicových obvodů, především menších kombinačních a sekvenčních obvodů. Je orientována zejména na dosažení co nejvyšší rychlosti simulace, z tohoto důvodu byla ...
 • Knihovna pro simulaci celulárních automatů 

  Bocko, Dávid
  Tato práce je věnovaná návrhu a popisu knihovny pro simulaci celulárních automatů (CA). V úvodě je stručně zmíněna historie, rozdělení podle různých kategorií a formální definice samotného CA. V části věnované implementované ...
 • Komunikační ovladač a simulátor váhy Mettler Toledo ve Step7 

  Přichystal, Vít
  V úvodu je přehled programovacích jazyků pro PLC. Práce se zabývá vytvořením driveru pro komunikaci s váhovým terminálem firmy Mettler Toledo, konkrétně jde o typ IND560. Dále se práce zabývá vytvořením simulátoru tohoto ...
 • Mechatronický přístup v dynamice vozidel 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá mechatronickým přístupem v dynamice vozidel. Celek je rozdělen na dvě hlavní části, kde v první části jsou prováděny analýzy vibrací, měření a analýza funkce hnacího traktu nákladního vozidla. Druhá ...
 • Modelování artefaktů procesu CT RTG zobrazení 

  Koťová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá modelováním artefaktů vznikajících během vyšetřovaní počítačovou tomografií. Teoretická část shrnuje poznatky o principech výpočetní tomografie a vzniku jednotlivých artefaktů. V praktické části ...