Now showing items 1-11 of 11

 • Humanoidní robot 

  Vyoral, Jakub
  Práce je zaměřena na generování hybridní dynamiky dvounohého robota pomocí symbolického toolboxu programu Matlab. Dále se zabývá linearizací nelineárního modelu a optimálním řízením stavovým regulátorem. Implementuje ...
 • Laboratorní model technologického celku 

  Macej, Maroš
  V práci je vytvorený model obehovej mlynice cementu v programe Control Web. Model obsahuje ako logické tak aj dynamické prvky. V modele sa nachádzajú štyri sústavy. Tri sústavy prvého rádu sú regulované pomocou PI – ...
 • Magneticky levitující vozítko 

  Jančuš, Rastislav
  Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

  Hilšer, Pavel
  První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...
 • Návrh experimentálního zařízení řízeného z prostředí Matlab-Simulink pro měření statických charakteristik akcelerometru. 

  Malina, Antonín
  Cílem této práce je návrh experimentálního zařízení pro měření statických charakteristik akcelerometru řízeného z prostředí Matlab-Simulink. Tím se rozumí zpětná informace z akcelerometru o náklonu plošinky ve stupních a ...
 • Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů 

  Minář, Petr
  Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický ...
 • Optimalizace parametrů asynchronního motoru 

  Hussain Mohammed, Mohammed
  Disertační práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce je zaměřena na optimalizaci parametrů náhradního obvodu asynchronního motoru pro výpočet charakteristik v ustáleném stavu:- - optimalizace náhradního ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • Virtuální prototyp robotu v ADAMS 

  Příleský, Libor
  Tato práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu robotu v ADAMS a co-simulačním propojením tohoto modelu s návrhem řízení v Matlab/Simulink. Robotem je segway Pierot vytvořený v rámci předchozích závěrečných prací. Obsahem ...
 • Zelené obráběcí stroje 

  Harapát, Jan
  Tato práce se zabývá energetickou analýzou a hledáním možností úspory energie u současných obráběcích strojů. Je v ní zmíněno základní rozdělení obráběcích strojů, popisuje a analyzuje jednotlivé metody energy harvesting ...