Now showing items 1-2 of 2

  • Coupling Of Laser Beam Into Optical Fibers 

    Růžičková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    Our project deals with examination of coupling of laser beam into optical fibers. In the first part of our project theoretical knowledge essential to the practical part was gathered. Subsequently the effectiveness of 4 ...
  • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

    Dell, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...