Now showing items 1-2 of 2

  • Elektromotory malého výkonu 

    Martinek, Radek
    Diplomová práce seznamuje s různými typy elektrických motorů. Celkově je práce rozdělena do 6 kapitol, přičemž první část se zabývá speciálními druhy elektromotorů a to: motorem se samonosným vinutím, piezoelektrickým ...
  • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

    Vojtěch, Pavel
    Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...