Now showing items 1-6 of 6

 • Mateřská škola 

  Bartolčicová, Alice
  Tato diplomová práce řeší návrh a řešení objektu pro vzdělání a výchovu dětí předškolního věku. Jedná se o novostavbu mateřské školy v obci Želetice u Znojma, která sestává ze dvou oddělení, každé pro 20 dětí. Celý objekt ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Prokop, Radek
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby , jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Jedná se o ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Doležal, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k rodinnému domu s projekční kanceláří. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením, který je v rovinném terénu. Zastřešení nad 2.NP ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Kaman, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Lesonice u Moravského krumlova. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Božek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a zhotovení projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou, který je situován do obce Přibyslavice u Velké Bíteše. Budova je navržena jako samostatně stojící třípodlažní objekt, ...
 • Rodinný dům v Šumperku 

  Ondráček, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Šumperku. Jedná se o jednopodlažní dům na parcele č. 907 zapsána v katastrálním území Horní Temenice. Dům je zasazen do svahovitého terénu. K tomu bylo přihlédnuto v architektonickém ...