Now showing items 1-4 of 4

 • Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stabilitou soustav lineárních diferenciálních rovnic a to speciálně stabilitou ljapunovskou a asymptotickou. Nejprve jsou zavedeny potřebné pojmy z teorie stability a soustav diferenciálních ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Filla, David
  Tato práce pojednává o biometrii otisku prstu. Popisuje vznik a význam papilárních linií. Dále pojednává o významu a detekci singulárních bodů, pomocí nichž lze zařadit otisk prstů do jedné z klasifikačních tříd. Jejím ...
 • Stabilita systémů obyčejných diferenciálních rovnic 

  Trejtnar, Miloš
  Tato práce se zabývá studiem stability systémů obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Jsou zde uvedeny vybrané druhy stability a komen- továny na konkrétních příkladech. Hlavní důraz je kladen na případ au- tonomních ...
 • Systémy autonomních diferenciálních rovnic 

  Benáčková, Jana
  Ve své práci se zabývám aplikací teorie systému autonomních diferenciálních rovnic v biologii a to v analýze modelu vzájemné koexistence dvou populací. Matematické modely jsou popsány obecně nelineárním autonomním systémem ...