Now showing items 1-2 of 2

  • Biometrická identifikace otisku prstu 

    Ruttkay, Michal
    Diplomová práce popisuje anatomické vlastností otisků prstů a jejich uplatnění při identifikaci osoby. V teoretické části se popisuje význam papilárních linií na otiscích prstů, statistické vyhodnocení a především ...
  • Matematické modelování populačních problémů v biologii 

    Mikušková, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá modelováním populačních problémů v biologii. Jejím cílem je uvedení základních modelů popisujících dynamiku vývoje jedné nebo dvou populací. Modely, které jsou v této práci uvedené, jsou ...