Now showing items 1-2 of 2

  • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

    Svoboda, Petr
    Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...
  • Problémy lineární lomové mechaniky kompozitních materiálů 

    Kopp, Dalibor
    Cílem předkládané bakalýřské práce je seznámení se s teoretickými základy lineární elastické lomové mechaniky homogenních izotropních materiálů a popis této problematiky v kompozitních materiálech. Práce je rozdělená do ...