Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek 

    Dluhý, Vojtěch
    Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení účinnosti detekce pomocí ROC křivek. Seznamuje čtenáře s principem základních algoritmů pro odhad spektra signálu, s výpočtem ROC křivky a získáním hodnoty AUC. Dále obsahuje ...
  • Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek 

    Dluhý, Vojtěch
    Tato semestrální práce je zaměřena na práci s ROC křivkami. Seznamuje čtenáře s oblastí ROC křivek a jejich využití při analýze signálů. Dále ukazuje algoritmus pro detekci sirény ve zvukovém záznamu pomocí jednoduchého ...