Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh zařízení staveniště 

  Vybíhalová, Michaela
  Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy Gaceta v Praze 

  Jekielek, Marek
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem hrubé stavby administrativní budovy. Obsahuje technologické předpisy pro železobetonový monolitický strop a pro pohledovou vrstvu provětrávané fasády, projekt ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Meandr v Brně 

  Schauer, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytové rezidence Meandr v lokalitě Brno – Komín. Na toto zadané téma jsou zpracovány všechny potřebné a doplňující dokumenty, které zvyšují přehlednost a ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu realizace obloukového mostu 

  Gurgul, Roman
  Diplomová práce zabývá stavebně technologickou přípravou mostního objektu SO-201. Most o délce 86m se nachází v extraviláně na území města Nitra na Slovensku. Mostní objekt je součástí stavby Rychlostní cesta R1 Nitra, ...