Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zařízení staveniště 

    Vybíhalová, Michaela
    Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...