Now showing items 1-6 of 6

 • Marketingová komunikace podniku 

  Janča, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací internetového obchodu StarkGlass.cz. Jedná se o internetový obchod, sloužící pro prodej produktů značky StarkGlass. Jelikož jsem spoluzakladatel tohoto internetového ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Jelínková, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro jazykovou školu a překladatelskou agenturu MKM, která v minulém roce přivedla na trh knihu Wine Words, která formou odborné angličtiny učí široké škále ...
 • Marketingove plánování ve stavebním podniku 

  Procházka, Jakub
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro stavební firmu na rok 2012. Teoretická část je věnována popisu stavebního trhu, strategii a marketingové strategii, situační analýze a jejím nástrojům. Jsou zde ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kalina, František
  Diplomová práce s názvem „Marketingové plánování ve stavebním podniku“ se zabývá návrhem marketingového plánu stavební společnosti Mlátek s.r.o. Na základě marketingových analýz určuje současnou situaci podniku, analyzuje ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Lhota, Jiří
  Tato práce je zaměřená na aplikování marketingových analýz při posuzování stavebního projektu z investorského hlediska. Cílem této práce je aplikovat vybrané marketingové analýzy na konkrétním případě z praxe a ukázat ...