Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace lean six sigma v racionalizaci technologické linky 

  Petráš, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá metodami konceptu lean six sigma, které se vztahují k problematice zefektivňování průmyslových procesů. Část práce je věnována postupu řešení optimalizace pomocí modelu DMAIC a propojení se six ...
 • Návrh optimalizace podnikových procesů 

  Kubelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku optimalizace podnikových procesů. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy procesního řízení a přínosy procesního ...
 • Snížení šrotace u ZR projektů 

  Urbanová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá snížením šrotace u zero rework projektů. To jsou projekty, kde nejsou povoleny žádné opravy na určitých komponentách. Tím pádem se z každého takto postiženého výrobku stává šrot. To zvyšuje ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šerák, Petr
  Metodologie Six Sigma se dnes používá v mnoha firmách a společnostech ke zlepšování kvality procesů a výrobků. Využívá k tomu různé statistické nástroje a jedním z hlavních je lineární regrese. Cílem této práce je stručný ...
 • Využití moderních metod v integrovaném systému managementu stavebního podniku 

  Doleček, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast využití moderních metod v integrovaném systému managementu stavebního podniku. První část je věnována teoretickému osvětlení vybraných moderních metod a procesního řízení. Popisuje i ...