Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Crystal 

    Koniasová, Eliška
    Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu veřejných staveb. Stavební parcela se nachází mezi ulicemi Lerchova a Údolní. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky: administrativa, obchody a fitness centrum. ...
  • Polyfunkční dům Křenová 

    Láníková, Jaroslava
    Polyfunkční dům navazuje na stávající zástavbu části ulice Křenová, kterou uzavírá a celá řada tak tvoří funkční celek. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky – muzeum, administrativu a byty. Uvnitř je klidová ...