Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce obličeje v obraze 

  Pospíšil, Lukáš
  Hlavní náplní této práce je seznámit čtenáře s vybranými metodami, které se používají pro detekci obličeje v obraze. Podrobněji se tato práce věnuje detekci obličeje na základě barvy kůže. Detekce je prováděna ve třech ...
 • Detekce obličejů ve videu 

  Kolman, Aleš
  Práce se zabývá problematikou detekce obličejů ve videu. Naleznete v ní souhrn základních barevných modelů. Poté je uveden popis a srovnání základních metod pro detekci lidské kůže s praktickou ukázkou implementace ...
 • Detekce obličejů ve videu 

  Hypský, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o detekci obličejů ve videu. Jsou postupně popsány metody detekce lidské kůže v obraze, nejprve parametrické a následně pomocí Gaussova rozložení pravděpodobnosti. Následně jsou popsány ...
 • Detekce tváří v obraze 

  Škrobák, Dalibor
  Tato práce se zabývá detekci tváře ve statickém obrazu. Teoretická část práce je zaměřena na barevné modely využívané pro detekci kůže v obraze (RGB, HSI, YCbCr), metodami využívající barevnou složku obrázků k detekci kůže ...
 • Extrakce obličejových únavových charakteristik řidiče 

  Kocich, Petr
  V této práci je rozebrána metoda detekce kůže hlavy řidiče a následná segmentace této oblasti v obraze. Je využito znalosti barvy kůže a detekce pohybu. Dále je otestován algoritmus pro detekci očí v obraze.
 • Extrakce ruky z fotografie s různým pozadím 

  Kováčik, Timotej
  Táto práca je zameraná na extrakciu ľudskej ruky z fotografií s rôznym pozadím. Cieľom je navrhnúť a implementovať algoritmus schopný lokalizovať ľudskú ruku v obraze a identifikovať jej časti. V práci sú analyzované spôsoby ...
 • Gesturální rozhraní pro jednoduché ovládání počítače 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání objektů, určení polohy a reakci na určitý pohyb. Cílem práce je sestavit program, který bude schopný pomocí pohybu ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Kartous, Petr
  Tato práce je zaměřena na ovládání her pomocí gest ruky. Stěžejní částí práce je segmentace obrazu a detekce ruky v obraze. Pro segmentaci obrazu jsou použity techniky detekce kůže a odečítání pozadí s adaptivním modelem ...
 • Rozpoznávání gest lidské ruky 

  Adámek, Jakub
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest lidské ruky. Její stěžejní částí je segmentace obrazu ve video sekvenci. Pro segmentaci obrazu je použita metoda rozpoznání obličeje v obrazu s následnou detekcí lidské kůže a ...
 • Rozpoznávání objektů a gest v obraze 

  Johanová, Daniela
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest ve videu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožnila pomocí obyčejné webové kamery rozpoznávání malého množství gest za účelem ovládání počítače. Pro tento účel bylo ...
 • Rozpoznávání obličejů v obraze 

  Krhut, Miloš
  Diplomová práce se zabývá tématikou detekcí obličejů v digitálních obrazech. Jsou v ní obecně popsány a roztříděny nejčastěji používané metody a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je popsána metoda detekce kůže ...