Now showing items 1-4 of 4

 • "Power-to-Gas" technologie pro ukládání elektrické energie 

  Gálíček, Radomír
  Změna klimatu je stále palčivějším globálním problémem, který vyžaduje inovativní technická řešení. Pokud by se v souvislosti se snižováním plynných emisí uhlíku významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů, vyvstala by ...
 • Ukládání elektrické energie do výhřevných plynů 

  Copek, Tomáš
  Diplomová práce na téma Ukládání elektrické energie do výhřevných plynů se zabývá problematikou Power to Gas technologie. Jedná se o technologii, kdy je elektrická energie využita pro výrobu vodíku pomocí elektrolýzy. Takto ...
 • Výroba vodíku elektrolýzou a možnosti zvyšování účinnosti 

  Pelán, Ondřej
  Tato práce shrnuje základní informace o vodíku, jeho výrobě, skladování a energetickém využití. Důraz je kladen na alkalickou elektrolýzu, faktory ovlivňující její účinnost a důsledky zavedení pulzujícího napětí. Závěr ...
 • Začlenění obnovitelných zdrojů do energetické soustavy 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetické soustavy. Obsahuje přehled většiny typů obnovitelných zdrojů a jejich vliv na fungování ...