Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh a implementace aplikace skladového hospodářství pomocí VBA 

  Bulvová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladové aplikace pro knihkupectví. Aplikace je vytvořena pomocí programovacího jazyka VBA v MS Excel. Kromě teoretické části, která obsahuje seznámení s danou problematikou, práce ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Cenek, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na návrh informačního systému pro malou firmu. Cíl práce je analýza současného stavu a návrh nového řešení, které by bylo vhodné a odpovídalo současným požadavkům investora. Dále se zmíním také o ...
 • Návrh na zlepšení procesů skladového hospodářství 

  Ráček, Daniel
  Tato diplomová práce obsahuje vypracování návrhů vedoucích ke zlepšení procesů skladového hospodářství konkrétního podniku. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se ...
 • Návrh na zlepšení skladového hospodářství ve společnosti ICE invest spol.s r.o. 

  Vincens, Daniel
  Tato diplomová práce se věnuje zhodnocení a návrhům optimalizace řízení zásob ve společnosti ICE invest spol. s r.o. Teoretická část definuje základní pojmy tykající se této problematiky, jejich klasifikaci a druhy metod ...
 • Návrh optimalizace skladového hospodářství 

  Fiala, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení systému práce ve skladovém hospodářství ve firmě Thermona spol. s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Krausová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a zhodnocení rizik chemického výrobního družstva v oblasti jednání s dodavatelem, logistiky a skladového hospodářství při zavádění nového produktu. V první části práce jsou ...
 • Optimalizace skladového hospodářství ve vybraném podniku 

  Ungvári, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladového hospodářství. Za pomoci ABC analýzy budou položky u jednotlivých sortimentů rozděleny do skupin na základě podílů jejich průměrných spotřeb na celkové průměrné spotřebě. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vyskočilová, Jana
  Tato diplomová práce je zpracována ve formě podnikatelského záměru, který bude poskytovat informace managementu společnosti při jeho rozhodování v oblasti inovací v logistickém areálu. V teoretické části práce jsou vysvětleny ...
 • Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy 

  Vítek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce s názvem „Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy“ je návrh optimálního informačního systému pro skladového hospodářství malé zámečnické firmy ZÁMEK. ...
 • Programová podpora pro Fair Trade 

  Krivosudský, Juraj
  Práce vznikla jako programová podpora pro nevládní neziskovou společnost Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Klade si za cíl položit základy informačního systému, který bude schopný integrovat a usnadňovat ...
 • Řízení zásob v obchodním podniku 

  Smutný, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...
 • Studie optimalizace skladového hospodářství 

  Buchvaldek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění skladového hospodářství ve firmě. Zkoumá teoretické možnosti pro změnu současného stavu a obsahuje návrh zlepšení stávající uskladňovací politiky pro zmíněný sklad.