Now showing items 1-11 of 11

 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Jeřábová dráha mostového jeřábu 

  Petráš, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a koncepcí skladové haly a jeřábové dráhy, jejímž cílem je vytvořit venkovní a vnitřní skladovací prostor pokrytý mostovým jeřábem. Dále se zabývá konstrukcí a pevnostním výpočtem ...
 • Průmyslový objekt 

  Tretyakov, Alexey
  V předložené diplomové práci je řešená prováděcí dokumentace průmyslového objektu. Jedná se o novostavbu skladovací haly a navazující na ní dvoupatrovou administrativní budovu. Stavební objekt je umístěn ve výrobním areálu ...
 • Skladovací areál s administrativní budovou 

  Šesták, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO 01 – skladovací hala a SO 02 – administrativní ...
 • Skladovací hala 

  Filip, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu skladovací haly ve Vyškově. Hala má rozpon 36 m, délku 48 m a světlou výšku 6 m. Jedná se vaznicovou soustavu se sedlovými příhradovými rámy. ...
 • Skladovací hala 

  Petrů, Milan
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce skladovací haly v Brně. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 19x20 m a výšku 9,5 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příčné nosné rámy. Vzdálenost příčných vazeb ...
 • Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt 

  Chroustovský, David
  Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly firmy PFM-Flexi, s.r.o. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Studie přesnosti stabilitního výpočtu 

  Sotulář, Jiří
  Práce se zabývá přesností stabilitního výpočtu tlačených prutů. Ztráta stability vzpěrem je určována pomocí několika metod, které jsou vzájemně srovnávány. Práce je členěna do tří částí, které na sebe navazují. První část ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní budovy s halou v Brně 

  Bakyta, Marián
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu administrativní budovy s halou v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci stavby, časový a finanční plán, studii realizaci ...
 • Železobetonová montovaná hala pro skladování 

  Schmeidler, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením prefabrikované konstrukce haly – vaznice, předpjatého vazníku, sloupů, základového nosníku, hlavicí piloty a pilotou. Statická analýza byla provedena programem SCIA Engineer ...