Now showing items 1-2 of 2

  • Naklápěcí a zdvihový mechanismus skladovacího zásobníku 

    Ostrý, Josef
    Náplní této diplomové práci je návrh konstrukčního uspořádání zdvihového a naklápěcího mechanismu skladovací věže SSI Logimat, včetně návrhu jejich pohonu. V úvodu práce je zařazen popis vybraných vertikálních skladovacích ...
  • Návrh systému horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH 

    Molinari, Petr
    Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního p ohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu, doplněná o přehled komerčně využívaných vertikálních ...