Now showing items 1-13 of 13

 • Hospic sv. Michaela 

  Krmaš, Jan
  Tématem diplomové práce je novostavba zdravotnicko-sociálního zařízení hospice sv. Michaela. Účelem je maximální zlepšení kvality života umírajících, těžce nemocných a nevyléčitelných pacientů, s možností využití paliativní ...
 • Návrh na zlepšení systému zásobování 

  Pavlačková, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá zefektívnením zásobovania v priemyselnom podniku Delta Eletronics (Slovakia). Vo vstupnej identifikácií procesov v oblasti logistiky je zhodnotená efektívnosť systému, ktorý je používaný v podniku ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť a skladu ve strojírenském podniku 

  Janderka, Pavel
  Práce předkládá návrh uspořádání technologických pracovišť a skladu ve firmě TIRAD s r.o. Analýzou současného stavu byly zjištěny nedostatky v aktuálním rozmístění pracovišť. Na základě těchto poznatků a kapacitních propočtů, ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Kopřivová, Nikola
  Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Veit, Jakub
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba průmyslové ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Korpášová, Natália
  Cieľom Bakalárskej práce je návrh novej Priemyselnej pekárne spoločnosti Herold v Brne na mieste dnešného brownfieldu v Horních Heršpicích-Brno. Projekt vychádza z navrhnutej štúdie Priemyselnej pekárne Herold Brno v predmete ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Karlík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií a optimalizací řízení zásob ve společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.. Při analýze zásob jsou využity metody ABC, XYZ a jejich kombinace. Z výsledků těchto analýz plyne návrh řešení pro ...
 • Systém řízení zásob vzhledem k dopadům na peněžní toky ve firmě 

  Melchrtová, Milena
  Hlavní náplní bakalářské práce je zlepšení systému řízení zásob zboží, tak aby se snížily výdaje na zásoby. Vypracování návrhu změn, které by měly přispět k lepší organizaci při plánování finančních prostředků na zabezpečení ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Šťastná, Vladimíra
  Tématem mé bakalářské práce je návrh průmyslové haly na výrobu značkové konfekce v Brně – Židenicích. Pozemek ve svažitém terénu mi nabídl způsob, jakým orientovat komplex 3 budov – výrobní haly, přidružených skladů a ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kovářová, Hana
  Výrobní hala dámské značkové konfekce se nachází v městské části Brno-Židenice v oblasti jednoho z takzvaných „brownfields“. V současnosti jsou na pozemku umístěny zchátralé skladovací objekty a garáže. Parcela je ohraničena ...
 • Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW 

  Král, David
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba Autocentra ...