Now showing items 1-9 of 9

 • Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce popisuje řešení příčiny technologických problémů při výrobě minerální vaty ve společnosti Saint-Gobain Orsil. Hlavní pozornost je věnována procesům probíhajících v minerální vatě za zvýšené teploty. Vzorky ...
 • FRP kompozitní materiály pro vyztužování betonu 

  Blahová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá kompozitní polymerní FRP výztuží. Popisuje způsob výroby FRP výztuží, jaké jsou jejich vlastnosti a z jakých materiálů se mohou vyrábět. Uvádí příklady aplikace FRP výztuží v konstrukčních prvcích. ...
 • Mechanická odezva dlouhými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Škriniarová, Nina
  Tato diplomová práce je zaměřena na sledování mechanické odezvy dlouhými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu. Součástí této práce byla příprava testovacích tělísek polymerního kompozitu, jehož matrice byla vyztužena ...
 • Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Širjovová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly ...
 • Optimalizace plazmatických povrchových úprav skleněných vláken 

  Širjovová, Veronika
  Diplomová práce je věnována problematice povrchových úprav skleněných vláken nanáše-ných metodou plazmochemické depozice z plynné fáze za účelem přípravy funkční mezi-vrstvy zlepšující užitné vlastnosti polymerních kompozitů. ...
 • Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites 

  Zvonek, Milan; Širjovová, Veronika; Bránecký, Martin; Plichta, Tomáš; Skácel, Josef; Čech, Vladimír (MDPI, 2019-07-15)
  All reinforcements for polymer-matrix composites must be coated with a suitable material in the form of thin film to improve compatibility and interfacial adhesion between the reinforcement and the polymer matrix. In this ...
 • Plazmatické povrchové úpravy skleněných vláken na bázi organokřemičitanů 

  Veteška, Jaromír
  Tato práce je zaměřena na přípravu tenkých polymerních vrstev na skleněná vlákna připravených depozicí z plynné fáze v nízkoteplotním plazmatu (PE CVD) ze směsi tetravinylsilanu (TVS) a kyslíku. K charakterizaci tenkých ...
 • Řezačka rohoží 

  Šrámek, Michal
  Tato diplomová práce z oblasti textilních strojů řeší stroj pro příčné řezání netkaných textilií z polymerních nebo skleněných vláken v rozsahu plošné gramáže 100-500 g/m2, při maximální šíři role 2000 mm a maximální ...
 • Vlastnosti pultrudovaných kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Huljak, Pavel
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá výzkumem kompozitních materiálů, zejména na bázi polymerních epoxidových a polyesterových pryskyřic, využívajících jako výztuž skleněné svazky vláken. V praktické části je zahrnuta ...