Now showing items 1-8 of 8

 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Hajšmanová, Adéla
  Diplomová práce Vybité-nabité – nová energie pro celnici se zabývá návrhem areálu komunitního a kulturního centra reflektující specifika pohraničního venkovského regionu s přidruženou funkcí ubytování. Těžištěm práce je ...
 • Identifikace možných vad a jejich prevence ve výrobě kompozitních dílů 

  Rusek, Jan
  Předmětem této diplomové práce je využití metod FMEA a aplikace poznatků na výrobní proces společnosti Composite Components a.s. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé aplikace metody FMEA dle jejich ...
 • Nahrazení kovových plechů lamináty 

  Ulrich, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na vybraný kompozitní materiál, sklolaminát. V úvodu je popsán sklolaminát, jeho složení, vybrané technologie laminací a možnosti použití. Mechanické vlastnosti sklolaminátu a jeho výhody jsou ...
 • Návrh vířivého bazénu 

  Havlíček, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá rešerší dostupností domácích vířivých bazénů, návrhem vířivého bazénu a rozborem nákladů na výrobu vířivého bazénu. V první části jsou představeny součásti a jejich varianty pro vířivý bazén. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Kotoulková, Leona
  Tato práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace, úpravami architektonické studie a zpracováním architektonického detailu Polyfunkčního domu v Brně, v městské části Líšeň. Podklady pro návrh byly převzaty z mé ...
 • Příprava a aplikace kompozitních materiálů na součásti autobusů 

  Rusek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení a ukázka využitelnosti kompozitních materiálů v autobusovém průmyslu. V první části obsahuje přehled vybraných typů kompozitních materiálů, základní rozdělení, popis jejich složek a ...
 • Technologie výroby sklolaminátového dílu 

  Nenov, Stanislav Stojanov
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby dílu ze sklolaminátu. Seznamuje s vlastnostmi kompozitních materiálů a jejich rozdělením dle geometrie výztuže, dle rozměrů výztuže, dle materiálu výztuže a materiálu ...
 • Výroba dílu ze sklolaminátu 

  Nenov, Stanislav Stojanov
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu ze sklolaminátu ve firmě Composite Components, a. s. V úvodní části představuje společnost a seznamuje stručně s její historií a náplní práce. Dále popisuje kompozity a jejich ...