Now showing items 1-4 of 4

 • Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling 

  Kracík, Petr; Baláš, Marek; Lisý, Martin; Pospíšil, Jiří (SAGE Publications Ltd,, 2016-06-19)
  This article presents research of sprinkled heat exchangers. This type of research has become rather topical in relation to sea water desalination. This process uses sprinkling of exchangers which rapidly separates vapour ...
 • Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient 

  Kracík, Petr; Baláš, Marek; Lisý, Martin; Pospíšil, Jiří (Hindawi, 2019-04-01)
  On a sprinkled tube bundle, liquid forms a thin liquid film, and, in the case of boiling liquid, the liquid phase can be quickly and efficiently separated from the gas phase. There are several effects on the ideal flow ...
 • Hodnocení přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Kracík, Petr
  Skrápěné trubkové svazky, po kterých stéká tenký kapalný film, jsou využívány v různých technologických procesech, u kterých je potřeba rychle a efektivně oddělit parní fázi od kapalné. Proces probíhá převážně při nízkých ...
 • Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Copek, Tomáš
  Tato bakalářská práce s názvem Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku se zabývá experimentálním stanovením součinitele přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku. Cílem je naměřit, porovnat a zhodnotit hodnoty a ...