Now showing items 1-19 of 19

 • Automatická konfigurace pracovních stanic Cisco akademie 

  Homolka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku práce se vzdálenými stanicemi spojenou se správou laboratoře Cisco akademie. Operace se stanicemi, tedy správa laboratoře, je prováděna v prostředí operačních systémů Linux. První ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Zedek, Martin
  Cílem práce je vytvoření skriptu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby a zpět. V práci jsou porovnány jednotlivé fonetické abecedy a popsány jejich výhody a nevýhody. Pro tuto práci byla nakonec zvolena ...
 • Framework pro statickou analýzu skriptů pro shell 

  Svoboda, František
  Cílem této práce je vytvoření systému pro statickou analýzu skriptů některého unixového shellu.  Zmožných alternativ je jako hlavní předmět zájmu zvolen Bourne-again shell.  Součástí projektu je seznámení se sprincipy ...
 • Geografická pozice serverů sítě PlanetLab 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá presnosťou polohy staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je opísaná sieť PlanetLab, jej stručná história a prebiehajúce projekty. ...
 • Implementace a vizualizace klasického genetického algoritmu za použití Metropolisova algoritmu 

  Matula, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje využití genetického a Metropolisova algoritmu k řešení problému obchodního cestujícího. Dále popisuje průběh vývoje aplikace POC a vysvětluje problematiku nastavení jednotlivých parametrů algoritmu.
 • JavaME aplikace pro sázení na sportovní zápasy 

  Kubalík, František
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro mobilní terminály, která umožňuje uživateli sázet na sportovní zápasy. Funkčnost této aplikace je závislá na centrální databázi, jejíž návrh je také součástí ...
 • Mikroprocesorem řízená testovací jednotka 

  Mejzlík, Vladimír
  Tento projekt se zabývá vytvořením autonomní mikroprocesorem řízené testovací jednotky pro automatickou kontrolu výstupů testovaného zařízení v závislosti na buzení jeho vstupů. Rozebrány jsou možnosti provedení jednotlivých ...
 • Monitorování serverů v Internetu 

  Pospíchal, Ondřej
  Tato práce se zabývá získáváním pravidelných informací o dostupnosti stanic a o dostupnosti vzdáleného připojení stanic pomocí SSH v síti PlanetLab po celém světě. V teoretické části je popsaná síť PlanetLab, služby ping ...
 • Nástroj pro analýzu skriptů unixového shellu 

  Holomek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou skriptů. V dnešních distribucích Linuxu nebo jiných operačních systémů založených na myšlence Unixu je mnoho nastavení konfigurováno pomocí skriptů. Práce směřuje k vytvoření programu, ...
 • Optimalizace procesu v oddělení zákaznické podpory 

  Veselý, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací procesu eskalace v oddělení zákaznické podpory firmy Centrum služeb s.r.o. Obsahuje analýzu současného procesu a teoretická východiska pro návrh nového řešení. Návrhem řešení je implementace ...
 • Program pro návrh asynchronního motoru 

  Rúra, Dávid
  Táto práca pojednáva o možnostiach využitia algoritmov pre návrh asynchrónnych strojov s klietkou nakrátko so zameraním na elektromagnetický návrh a analytické overenie oteplenia. Tento typ motora patrí medzi najpoužívanejšie ...
 • Separace informací z webových stránek 

  Caha, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice separace informací z webových stránek vybraných geolokačních služeb. Jsou shrnuty používané metody geografické lokalizace síťových zařízení a množství údajů poskytovaných vybranými volně ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • Sledování odezev síťových služeb 

  Sagál, Peter
  Táto bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem a popisem implementace aplikace na monitorování odezev sítě, síťových prvků a aplikací. Práce představí dvě základní metodiky sledování a analýzy síťových odezev ...
 • Správa vývojové dokumentace přes WWW II 

  Gregárek, Ondřej
  Document server je webová aplikace ovladatelná přes internetový prohlížeč, která má sloužit pro správu vývojových dokumentů. Aplikace je rozdělena do čtyř základních částí: Requirements, Products, Tests a Test Run. Část ...
 • Systém pro testování odolnosti komunikační jednotky LAN dálkového sběru dat 

  Mlýnek, Petr
  Systémy dálkového sběru dat mají široké uplatnění. Jednou z oblastí je i sběr dat v energetice, kdy se odečítá spotřeba elektrické energie při tzv. průběhovém měření. Výhodou dálkového odečtu odebrané elektrické energie ...
 • Vizualizace polohy stanic sítě PlanetLab 

  Polášek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá způsobem zobrazením polohy stanic sítě PlanetLab na mapové podklady. Teoreticky zde rozebírám síť PlanetLab, teoretické pojmy z této oblasti a způsob fungování. Pro vytvoření skriptu provádějící ...
 • Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě 

  Scripnic, Dmitrii
  Bakalářská práce se zabýva monitorováním sítě. V této práci byla provedena teoretická analýza známých monitorovacích systémů a také popsána jejich architektura, vlastnosti a práce s těmito systémy. Následně byla provedena ...
 • Webová aplikace pro správu učebny 

  Bartoňová, Veronika
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webového rozhraní pro vzdálenou správu telefonních přístrojů. Pro realizaci tohoto projektu bylo zvoleno vývojové prostředí jazyka PHP a databázový systém MySQL. ...