Now showing items 1-6 of 6

 • Animace silově deformačního chování předepjatých šroubových spojů 

  Kvaššay, Adrián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením animícií, ktoré popisujú silovo deformačné pomery predpätých skrutkových spojov. V práci je objasnené chovanie spojov pri rôznych typoch zaťaženia. Animácie budú slúžiť na vzdelávacie účely ...
 • Objekt střediska živočišné výroby 

  Vidová, Miriama
  Práca sa zaoberá návrhom a posúdením nosnej konštrukcie priemyselnej budovy určenej na chov dobytka. Navrhnuté boli dve varianty. Obe varianty majú rovnaké rozmery, líšia sa v prierezoch nosných prvkov. Budova sa skladá z ...
 • Porovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnosti 

  Krško, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou uťahovania skrutkových spojov na hranici bezpečnosti. Cieľom tejto práce je nájsť optimálnu povrchovú úpravu skrutky pre spoľahlivú aplikáciu do priemyselných vývev a objasniť ...
 • Šroubový spoj turbodmychadla a hlavy válců 

  Kolivošková, Veronika
  Predmetom tejto diplomovej práce je teoretický základ teórie skrutkových spojov a následná aplikácia na konkrétny problém skrutkového spoja, ktorý je súčasťou spaľovacieho motora preplňovaného turbodúchadlom, konkrétne ...
 • Vícepodlažní budova pro administrativní účely 

  Lehocký, Peter
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy ktorá prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej saticky závislá. Objekt práce je situovaný v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Šandor, Peter
  Cieľom diplomovej práce je návrh dvoch variant viceúčelovej sportovnej hale v lokalite Litoměřice. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 38x38metrov a výška objektu je 16metrov. Materiál je použitý ocele S235 a betónu ...