Now showing items 1-2 of 2

  • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

    Fúsek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...
  • STUDIUM BIOGENNÍCH POJIV 

    Cupák, Petr
    Slévárenská výroba, která tvoří nedílnou součást strojírenského průmyslu, je zdrojem odpadů s negativním dopadem na pracovní a životní prostředí. Tlak na ekologizaci výroby ve všech výrobních odvětvích průmyslu se nevyhýbá ...