Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace technologie voskových modelů ve firmě Alucast 

    Šmatelka, Jakub
    Diplomová práce se zabývá vznikem voskových modelů v procesu výroby přesných odlitků metodou tzv. lití na vytavitelný model. Tato velmi náročná metoda výroby odlitků je náchylná na důkladné provedení každé operace od tvorby ...
  • Optimalizace technologie vybraných náročných odlitků ze slitin Al 

    Šmíd, Dušan
    Cílem práce je vybrat vhodný polymerem plněný vosk pro slévárnu přesného lití Fimes a.s. Existuje několik světových výrobců vosků. V této práce je výběr prováděn z několika vosků renomovaných evropských výrobců. Vosky jsou ...