Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

  Novák, Petr
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Dielektrická absorpce lakových kompozitních materiálů 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů z pohledu změn jejich dielektrických vlastností v závislosti na změně relativní vlhkosti prostředí, v němž jsou tyto laky umístěny. ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Bednář, Pavel
  Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Modifikace elektroizolačního laku mletou slídou 

  Drápal, Aleš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou složených soustav na bázi elektroizolačních laků, plněných různými hmotnostními procenty mikromleté slídy. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plniva na dielektrické ...
 • Slídou modifikované elektroizolační laky 

  Mrkos, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem obsahu slídy na elektrické vlastnosti elektroizolačních laků, konkrétněji polyesterové pryskyřice Dolphon XL 2102. Zaměřuje se na diagnostické metody a testování vlastností ...
 • Studium elektrických vlastností kompozitních materiálů 

  Macháček, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plnění mletou slídou na dielektrická spektra. Pro tyto účely byly vytvořeny vzorky plněné slídou s různým ...
 • Studium elektrických vlastností kompozitů 

  Bariš, Marián
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů. Na vzorcích polyamidu s různým hmotnostním plněním mleté slídy byly měřeny vnitřní rezistivita, relativní permitivita a ztrátový činitel v ...
 • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti elektroizolačních laků 

  Mikoláš, Jiří
  Práce se zabývá sledováním vlivu navlhání na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu. Tento kompozitní materiál je tvořen epoxidovým lakem TSA 220S společnosti Epoxylite Ltd. a mikromletou slídou v různých hmotnostních ...
 • Vliv plnění na dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků 

  Kisiala, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů. Základním zaměřením práce je sledování vlivu plnění a velikosti částic na měřené veličiny.
 • Vliv teploty na dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Ráček, Tomáš
  Práce je zaměřena na teoretický rozbor základních vlastností dielektrik a na vyšetření těchto vlastností u vzorků licí epoxidové hmoty plněných práškovou slídou a to v závislosti na teplotě a obsahu plniva v materiálu. ...