Now showing items 1-1 of 1

  • Nové moderní nástroje pro frézování 

    Dočekal, Petr
    Tato práce je zaměřena na frézování a jejich nástroje. V první části jsou popsány základní údaje pro frézování, které jsou nezbytné pro stanovení řez-ných podmínek a druhu frézování, a kde je popsán způsob rozdělení a ...