Now showing items 1-12 of 12

 • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

  Běláková, Sylvie
  Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...
 • Optimalizace SPME při stanovení těkavých sirných látek ve sladu a pivu 

  Mišovie, Zuzana
  Počas technologického procesu výroby piva a sladu vznikajú prchavé sírne látky, ktoré môžu spôsobovať rôzne pachute a vône. Ich prekurzory sú sírne aminokyseliny. Sírne látky hrajú dôležitú úlohu pri výrobe piva, pretože ...
 • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

  Šálková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Nekoksa, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením spirálního šnekového dopravníku. V textové části je proveden návrhový výpočet hlavních částí spirálního šnekového dopravníku, návrh pohonné jednotky, uložení ...
 • Stanovení beta-glukanů a pentosanů v surovinách pro výrobu piva a v pivu 

  Piškulová, Lenka
  Byl sledován obsah beta-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, ve vyrobeném sladu a ve sladině. Jednalo se o odrůdy Pionier, Libuše, Manta, Tango, KWS Amadora, Kampa, KWS Irina, Francin, Odyssey, Overture, Vendela, Petrus, ...
 • Stanovení beta-karotenu v ječmeni metodou HPLC 

  Puč, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přírodních antioxidantů obsažených v obilovinách a zvláště v ječmeni (Hordeum vulgare). Pozornost se zaměřuje především na karotenoidy. Teoretická část shrnuje poznatky o obsahu ...
 • Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách 

  Matyáš, Martin
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení obsahu ergosterolu v ječmeni a ve sladu. V teoretické části je zpracován výskyt ergosterolu v ječmeni a sladu, cíle jeho stanovení, podrobný přehled dříve použitých ...
 • Stanovení thiaminu v ječmeni, sladu a potravních doplňcích 

  Vítková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitaminu B1 v potravinách, především ve sladovnickém ječmeni a sladu. Diplomová práce se skládá z literární a experimentální části, závěru a příloh. Literární část obsahuje ...
 • Stanovení zearalenonu ve sladovnickém ječmeni 

  Wawroszová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu zearalenonu ve sladovnickém ječmeni pomocí imunochemické metody ELISA a následně pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). V teoretické části byly ...
 • Zavedení metody stanovení pyridoxinu kapalinovou chromatografií v potravinářských výrobcích a surovinách 

  Nechyba, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitamínu B6 v nápojích, potravinových doplňcích a surovinách potravinářského průmyslu. V literární části jsou shromážděné obecné informace o vitamínech, vitamínu B6, kyselině ...
 • Závislost kvalitativních ukazatelů sladu na teplotě rmutování při přípravě sladiny 

  Zlámalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá stanovením závislostí kvalitativních parametrů sladu na teplotě rmutování při přípravě sladiny. Teoretická část je zaměřena na technologii výroby sladu, kde jsou popsány suroviny výroby, etapy ...
 • Změna obsahu fenolických kyselin během sladování ječmene jarního 

  Štýblová, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných fenolických kyselin (kyselina sinapová, kávová, ferulová, vanillová, syringová,p – hydroxybenzoová a p – kumarová) ve sladovnické odrůdě ječmene jarního a sledováním ...