Now showing items 1-1 of 1

  • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

    Mokrá, Radka
    Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...