Now showing items 1-11 of 11

 • Automatické nastavení parametrů objektivu a orientace kamery 

  Zeman, Martin
  V projektu se řeší problematika nastavování parametrů objektivu (fokus, clona, zoom). Dále je práce zaměřena na detekci terče ve scéně a natáčení kamery za tímto objektem. Součástí projektu je i řešení ekvalizace histogramu.
 • Mapování pohybu osob stacionární kamerou 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem této práce je získat informace o pohybu osob ve scéně ze záznamu ze stacionární kamery. Byl navržen postup, jak detekovat výjimečné události ve scéně. Výjimečné události mohou být rychle se pohybující osoby nebo osoby ...
 • Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže 

  Malec, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je ...
 • Online detektor bodů zájmu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice online učení detektoru při dlouhodobém sledování objektu ve videosekvenci. Tento objekt je definován pomocí ohraničujícího obdelníku. V práci jsou popsány jednotlivé části detektoru: ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Holoubek, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s Raspberry Pi, instalace hardwarové podpory, základní popis prostředí a programování v Matlab/Simulink. Vytvoření demonstračních příkladů s využitím stereo mikrofonu, kamery a mikro servomotorů.
 • Rozšířená realita v reklamě 

  Angelov, Michael
  Diplomová práce se zabývá tématem využití rozšířené reality v reklamě. Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která bude reálném čase rozpoznávat a sledovat specifické objekty (např. tištěnou reklamu, loga, atp.) v ...
 • Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru 

  Manga, Marek
  První část se zabývá návrhem jednoduchého systému značek, který by umožnil sledování polohy objektu v prostoru. Je zde popsán způsob návrhu systému značek a jejich vlastnosti jsou zhodnoceny v několika testech. Druhá část ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci 

  Nešpor, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou sledování předem definovaného objektu ve videosekvenci. Po krátkém úvodu je popsán postup vhodný k detekci objektu ve videosekvenci, jehož metody jsou dále podrobně rozebrány. Je zde ...
 • Sledování objektu ve videu 

  Beťko, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací a testováním různých algoritmů na sledování objektu ve videu, založených na principu Částicového filtru. Jejich vlastnosti jsou porovnávány a diskutovány pomocí vytvořeného ...
 • Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Schery, Miroslav
  Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. ...
 • Zamaskování pohybujícího se objektu ve videu 

  Dostál, Martin
  Maskování pohybujících se objektů ve videosekvenci je zajímavé téma v oblasti počítačového vidění. V této práci je navržena metoda pro sledování a maskování jednoho objektu v reálném čase. Předpokládá se vstupní video ...