Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Analýza zdaňování příjmů zahraničních studentů v České republice 

  Cygonková, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje popisu metodiky zdaňování příjmů zahraničních studentů vznikajících z jejich pracovně-právních vztahů v České republice. Teoretická část práce obsahuje základní informace týkající se problematiky ...
 • Daňová rizika investičních pobídek 

  Hájek, Jan
  Bakalářská práce pojednává o rizicích spojených s přijetím investiční pobídky. Popisuje jednotlivé komplikace, které mohou nastat při čerpání investiční pobídky především formou slevy na dani, a doporučuje jak tyto situace řešit.
 • Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice 

  Svobodová, Ivana
  Diplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Problematika zaměstnávání zdravotně postižených osob 

  Poláchová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zdravotně postižených osob. Zaměřuje se zejména na to, kdo je osobou zdravotně postiženou, jak zákon upravuje zaměstnávání těchto osob, na příspěvky, které může poskytovat Úřad práce ...
 • Zdaňování neziskových organizací 

  Ferencová, Eva
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice zdanění neziskových organizací zaměřené na daň z příjmů právnických osob. V praktické části je zpracována analýza zdanění konkrétní neziskové organizace (Nemocnice s ...
 • Zdaňování vybrané skupiny daňových poplatníků 

  Jandová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů studentů. Analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob účinné od 1. 1. 2008, zaměřuje se tedy především na roky 2007, 2008 a 2009. ...