Now showing items 1-1 of 1

  • Odstředivý vypínač vodní turbíny - modernizace 

    Koutný, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem odstředivého vypínače vodní turbíny. Jedná se o bezpečnostní prvek, který při překročení povolených otáček odstaví zařízení. V první části této práce jsou uvedena dosud používaná ...