Now showing items 1-2 of 2

  • Lineární jednotka s krokovým motorem 

    Farba, Marek
    Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...
  • Výroba jezdce 

    Chládek, Martin
    Jezdec je součástí aretačního mechanismu vyvinutého firmou TOKOZ a.s. Jedná se o součást komplikovaného tvaru a malých rozměrů z materiálu DC04 (ekvivalent 11 305.21). Jako nejvhodnější pro výrobu součásti byla vybrána ...