Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů 

  Zdráhala, Radim
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího ...
 • Aplikace nástrojů z SK od jednoho dodavetele při výrobě součásti v podmínkách malé strojírenské firmy. 

  Tysoň, Jakub
  Pomocí této technické zprávy je vytvořen optimální návrh řešení volby obráběcích nástrojů pro obrábění konkrétní součásti. Veškeré podmínky pro řešení jsou optimalizovány v podmínkách malé strojírenské společnosti S.CH. ...
 • Frézovací nástroje ze slinutých karbidů 

  Havran, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů. V první části je popsána teorie frézování, která je nezbytná ke stanovení frézovacích parametrů. V další části je obsaženo rozdělení ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Trčka, Tomáš
  Tvrdost je mechanická vlastnost každého kovového materiálu, která ovlivňuje jeho chování. Existuje mnoho metod měření. Každá má své výhody, nedostatky a možnosti použití. Nejznámější jsou zkoušky dle Brinella, Vickerse a ...
 • Moderní soustružnické nástroje 

  Franc, Aleš
  Tato práce je zaměřena na moderní soustružnické nástroje. Počátek se věnuje historii a vývoji soustružnických nástrojů. Další část se zabývá geometrií nástroje. Následuje popis nástrojových materiálů, konstrukce a rozdělení ...
 • Nástroj pro vrtání stavebních materiálů 

  Stavinoha, Petr
  Práce se zabývá rozborem technologie vrtání stavebních materiálů a konstrukcí vrtacích nástrojů. Práce analyzuje dané řezné materiály a vhodnost jejich aplikací pro vrtání stavebních materiálů. Dále se práce zabývá vytvořením ...
 • Návrh technologie frézování součásti na CNC stroji. 

  Chlup, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení technologie výroby součásti stator elektromotoru. Současně řeší problém náhradní výroby při zastavení sériové produkce. Technologie sériové výroby byla použita od firmy Hanakov, s.r.o. Dále ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Šebela, Radek
  Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné ...
 • Optimalizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči 

  Mangl, Petr
  Diplomová práce v rámci inženýrského studia předkládá způsob optima-lizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči. V teoretic-ké části je rozebrána teorie broušení včetně brousicích kotoučů a základní ...
 • Optimalizace použití břitových destiček na lince plášťů 

  Kocúrek, Ondřej
  Práce se zabývá shrnutím typů a vlastností povlaků používaných ke zvýšení řezivosti a životnosti nástrojů ze slinutých karbidů. Dále pak řešením problému vylamování břitů při obrábění trubkových konců plášťů s přerušením ...
 • Optimalizace řezného procesu pro obrábění hliníkového profilu na CNC obráběcím centru 

  Král, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných nástrojů pro frézování profilů z hliníkových slitin, určených ke konstrukci otvorových výplní a jejich aplikací na CNC obráběcí centrum pro zvýšení efektivity řezného procesu. V ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Salajka, Jaroslav
  Cílem této práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků v oblasti řezných materiálů, zejména vyhodnocení a porovnání pracovních možností, které přední světoví výrobci doporučují pro efektivní využití a ...
 • Soustružení hlavňových ocelí 

  Svoboda, Kryštof
  Hlavním tématem bakalářské práce je soustružení hlavňových ocelí. V úvodu práce jsou vysvětleny základní veličiny, silová zatížení při soustružení, geometrie nože a tvar třísky. Následuje stručný přehled nástrojových ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...
 • Vyhodnocení opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení. 

  Kružík, Petr
  Tato práce sleduje vznik opotřebení u vybraných typů vyměnitelných břitových destiček při soustružení tepelně zpracovaného válcového obrobku. Destičky jsou vybrány z oblasti slinutých karbidů a cermetů povlakovaných i ...
 • Výroba ozubených kol dělicím způsobem 

  Cicha, Tereza
  Cílem této práce je charakterizovat výrobu ozubených kol pomocí frézování dělícím způsobem a současně i výroba ozubeného kola touto metodou. Teoretická část bakalářské práce obsahuje přehled obráběcích metod pro výrobu ...
 • Výroba ozubených kol odvalovacím způsobem 

  Ivánek, Radim
  Cílem této práce je porovnání nákladů a výrobních časů při výrobě ozubeného kola odvalovacím způsobem. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis obráběcí metody při výrobě ozubených kol, jejich charakteristiku ...