Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace elektroerozivního hloubení při technologii výroby vyměnitelných břitových destiček SK 

  Gábor, Radek
  Tato diplomová práce nahlíží do problematiky elektroerozivního hloubení. Dále se pak zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček slinutého karbidu a aplikací elektroerozivního hloubení při této technologii.
 • Hrubovací frézování rovinných a prostorových tvarových ploch na CNC strojích. 

  Indra, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacím frézováním. Počátek práce je věnován obecnému popisu frézování a příkladům obráběných ploch. Následná část zmiňuje potřebné informace k volbě vhodného hrubovacího nástroje pro frézování ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Moderní metody technologie vrtání. 

  Kodys, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje moderním metodám vrtání. První část je zaměřena na rozdělení jednotlivých metod vrtání, na jejich popis a možnosti využití v průmyslové praxi. Druhá část je věnována orientaci v produktech ...
 • Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů 

  Štefek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. V prvním bodě je uvedeno několik zásadních inovací již používaných nástrojů pro základní obráběcí operace, kterými je soustružení, frézování ...
 • Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití 

  Ševčík, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích ...
 • Nástroje pro vrtání a jejich využití 

  Němeček, Tomáš
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro vrtání a jejich využití je zaměřena na charakteristiku vrtacích nástrojů, charakteristiku metod, charakteristiku materiálů vrtacích nástrojů a zajištění sortimentu u producentů nástrojů.
 • Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů ...
 • Návrh technologie pro obrábění součásti "víko-příruba" 

  Chlád, Luboš
  V návrhu technologie součásti víko je zpracován rozbor součásti, návrh polotovaru a technologie výroby. Jsou zvoleny konkrétní stroje a nástroje pro výrobu, dále je vypracován technologický postup výroby. Na závěr je ...
 • Návrh technologie vystružování 

  Štěpánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie vystružování otvorů v hydraulických komponentech s vysokými požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost. Cílem práce je porovnat produktivitu, efektivitu a přesnost operace ...
 • Obrábění inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu 

  Urbánek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlastností, využití a problematiku frézování Inconelu 718 pro aplikace v leteckém průmyslu. V teoretické části této práce byla provedena studie superslitin a požadavků na jejich ...
 • Ostření a výroba standardních nástrojů na CNC brusce Walter 

  Martinek, Petr
  Bakalářská práce představuje moderní pětiosý CNC stroj HELITRNIC POWER od firmy Walter Maschinenbau GmbH, který je určený pro přeostření a výrobu rotačních, řezných nástrojů. V projektu jsou uvedeny nejčastěji používané ...
 • Porovnání nástrojů pro frézování dentálních náhrad z materiálů Ti6Al4V ELI a CoCr 

  Bíba, David
  Cílem této práce je porovnání dvou vybraných fréz. Obě frézy jsou ze slinutých karbidů, proto teoretickou část věnujeme těmto materiálům. Porovnáváme chemické složení i mechanické a fyzikálních vlastnosti jednotlivých ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Foltýn, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na povlakované slinuté karbidy, metody povlakování a vlastnosti povlaků. V první části práce je uvedeno základní rozdělení nástrojových materiálů, včetně popisu jejich vlastností a možností ...
 • Rozbor trvanlivosti a nákladů monolitních frézovacích a vrtacích nástrojů 

  Kašpar, David
  Bakalářská práce se zabývá trvanlivostí rozdílných typů monolitních vrtacích a frézovacích nástrojů z rychlořezné oceli a slinutého karbidu. Teoretická část se zabývá trvanlivostí, možnými typy opotřebení monolitních ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí 

  Kakáč, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, sli-nutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím ...
 • Technologie výroby kombinovaných řezných nástrojů 

  Rusz, Radek
  V práci je řešena technologie výroby stupňovitého vrtáku z materiálu slinutých karbidů. Nejprve je provedena rešerše současných druhů monolitních stopkových řezných nástrojů, po které následuje rozbor nástrojového materiálu ...
 • Technologie výroby vrtáku 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá technologií výroby stupňovitého vrtáku ze slinutých karbidů. Zpracovává základní metody a informace technologie broušení. Slinuté karbidy jsou stále častější volbou materiálu pro obrábění v mnoha průmyslových ...