Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava slitiny s vysokou entropií cestou mechanického legování 

    Gamanov, Štěpán
    Tato diplomová práce se zabývá slitinami s vysokou entropií. V teoretické části je vysvětleno co jsou slitiny s vysokou entropií, čím jsou odlišné od konvenčních slitin, na základě jakých předpokladů je navrhováno jejich ...
  • Zefektivnění výroby součástky do leteckého motoru 

    Bula, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá inovací technologického postupu odlitku s názvem Podpora ventilátoru ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na funkci součásti Podpora ventilátoru z ...