Now showing items 1-20 of 24

 • Aplikace CAD/CAM softwaru hyperMILL při obrábění 

  Šebesta, Vít
  Cílem práce je seznámit se s CAM programem hyperMILL 2019 spolu s porovnáním kulové a soudečkové frézy, ekonomickým zhodnocením experimentu a silovou analýzou plochy ze slitiny hliníku. Tato práce se také zaměřuje na směry ...
 • Hluboké vrtání leteckého dílu 

  Klíma, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hlubokého vrtání leteckého dílu ze slitiny hliníku EN AW 7075 T7351. Pojednává o materiálu této součásti a o aktuálním zpracování hliníkových slitin. Dále obsahuje část věnovanou ...
 • Hodnocení porezity u tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Havel, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení porezity tlakově litých odlitků, které byly odlity ve slévárně Škoda auto Mladá Boleslav ze slitiny AlSi9Cu3. K vyhodnocení a porovnání vzorků sloužilo jak moje vlastní měření, ...
 • Intermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v práškových materiálech 

  Hanusová, Petra
  Mechanické zpracování materiálů v tuhém stavu je jedním z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších postupů vůbec. Stejně tak jako chemické zpracování tuhých látek je široce rozšířené. Proto spojení těchto dvou způsobů do ...
 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Modelování koroze materiálů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Cének, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na korozní chování slitin hliníku u panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panely jsou vyrobeny z duralových plechů (AlCu4Mg1) s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a z úhelníků tvaru ...
 • Návrh a výroba příruby náboje zadního kola formule pomocí technologie CAD/CAM a dílenského CNC programování 

  Lučaník, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou příruby náboje zadního kola formulového vozu s využitím moderní CAD/CAM technologie a CNC dílenského programování. Úvodní část této práce uvádí teoretický popis a charakteristiku ...
 • Návrh designu a technologie výroby stupaček pro cestovní enduro 

  Vrzal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh stupaček pro cestovní enduro Honda Transalp XL700V z roku 2008. Pozornost je věnována návrhu designu stupačky, která je určena pro jízdu v lehkém terénu. Dále je rozpracována problematika ...
 • Obrobení náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru 

  Jelínek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou pravého zadního náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru s využitím moderních technologií CAD/CAM. V teoretické části je uveden popis a charakteristika technologie ...
 • Optimalizace nástrojové řezné geometrie pro vysokorychlostní obrábění tenkostěnných součástí 

  Barcuch, Jakub
  Teoretická část diplomové práce se zabývá materiály využívanými v leteckém průmyslu se zaměřením na slitiny hliníku. Dále se zabývá vysokorychlostním obráběním, jeho charakteristikami a porovnáním s konvenčním způsobem ...
 • Použití slitin hliníku 

  Ponka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá základním přehledem hliníku a jeho slitin. Pojednává o vlastnostech primárního hliníku, jeho výroby i výhodami pramenící ze zpracování sekundárního hliníku. Práce se dále zabývá slitinami jako ...
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin 

  Petr, Jiří
  Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Srovnání vybraných mechanických vlastností slitin hliníku a konstrukčních ocelí 

  Belháč, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných mechanických vlastností kovových materiálů a jejich srovnáním v rámci slitin hliníku a konstrukčních ocelí. Dále jsou zde přiblíženy zkoušky, kterými jsou získávány základní ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje TiAl6V4/6061 zhotoveného technologií elektronového paprsku 

  Král, Michael
  Titanové a hliníkové slitiny patří díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem v současnosti po ocelích mezi nejpoužívanější konstrukční materiály. Pro zlepšení vlastností celé konstrukce je nutné tyto slitiny spojovat, ...
 • Studium koroze panelu letadla v místě bodových svarů v prostředí solné mlhy 

  Němčíková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na studium koroze svarových spojů panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panel se skládá z plechů vyrobených z hliníkové slitiny AlCu4Mg1, které jsou na povrchu opatřeny vrstvou hliníku o čistotě ...
 • Technologie výroby kluzného oka 

  Svoboda, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou prototypové série kluzného oka, návrhem sériové výroby a ekonomicko-technického zhodnocení. Také se řeší povrchová úprava ok a její testování. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. ...
 • Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku 

  Dočekal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vlivem očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS. Je tedy především zaměřena na vlivu očkování a na vzniku dendritů u slévárenských slitiny hliníku. V druhé části práce je popsán experiment. ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Volba materiálu pro ráfky jízdních kol 

  Vaňhara, Vojtěch
  Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro ráfky jízdních kol. Jejím obsahem je základní charakteristika jízdního kola, rozbor a rozdělení materiálů používaných na ráfky kol dle stanovených kritérií ...