Now showing items 1-13 of 13

 • Materiály používané v leteckém průmyslu 

  Večeřa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými materiály, které nachází uplatnění v leteckém průmyslu. První část práce se zabývá obecně konstrukcí letadla. Popisuje hlavní části draku letadla a letecké pohonné jednotky a ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním 

  Kouřil, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku obrábění těţkoobrobitelných slitin. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto slitin a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části byla čelně ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Kinc, Jiří
  Tato práce popisuje titan a slitiny titanu z hlediska vlastností, výroby a použití. Informuje o problematice spojené s obráběním titanu, základními obráběcími metodami. V praktické části práce byla soustružena titanová ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Horáček, David
  Tato práce je zaměřena na titan a jeho slitiny, z hlediska vlastností, použití. Dále je probírána problematika obrobitelnosti, řezných nástrojů, kvality obrobeného povrchu a metody obrábění. V praktické části bylo za úkol ...
 • Produktivní obrábění titanových slitin 

  Čejka, Libor
  Cílem této práce je analyzovat výrobní náklady a optimalizovat řezné podmínky pro vysokoposuvové čelní frézování titanové slitiny Ti6Al4V. V průběhu experimentu byly měněny řezné podmínky, a to konkrétně řezná rychlost vc ...
 • Produktivní obrábění titanových slitin - I. 

  Lengálová, Barbora
  Tato studie je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje vlastnosti titanu a jeho slitin a uvádí způsoby jeho výroby a oblasti použití. Obsahuje přehled problematiky jednotlivých způsobů obrábění ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje TiAl6V4/6061 zhotoveného technologií elektronového paprsku 

  Král, Michael
  Titanové a hliníkové slitiny patří díky svým fyzikálním a mechanickým vlastnostem v současnosti po ocelích mezi nejpoužívanější konstrukční materiály. Pro zlepšení vlastností celé konstrukce je nutné tyto slitiny spojovat, ...
 • Svařování potrubí z korozivzdorné oceli a titanu 

  Dušek, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia se zabývá výběrem a hodnocením vhodné technologie svařování korozivzdorných oceli a slitin titanu. Popisuje výhody i nevýhody zvolených technologií. Pomocí experimentu jsou ...
 • Titan, jeho slitiny a intermetalika pro bilologické a průmyslové aplikace 

  Vespalec, Vítězslav
  Tvorba této bakalářské práce byla provedena formou literární rešerše, která shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V první kapitole je uvedena historie výroby a použití titanu. Následující kapitola obsahuje ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Využití slitin titanu v cyklistickém průmyslu 

  Reichman, Ladislav
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření a tepelného zpracování slitin titanu. Informuje o jejich použití ve veloprůmyslu.