Now showing items 1-3 of 3

 • Fotovoltaický systém pro dobíjení elektromobilu 

  Krúpa, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá použitím ostrovného fotovoltaického systému pre dobíjanie elektromobilu. Najprv je vysvetlený princíp premeny slnečnej energie na elektrickú energiu a teoreticky sú popísané komponenty systému. ...
 • Posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revize 

  Kovaľ, Nikodém
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením domácej fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom a spracovaním jej revízie. Na začiatok je vysvetlený princíp premeny slnečnej energie na elektrickú energiu, druhy jednotlivých ...
 • Systém řízení slunečních kolektorů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o možnosti využitia slnečnej energie. Následne som napísal rešerši o všetkých potrebných komponentoch používaných s solárnych systémoch. Navrhol som štruktúru systému pre ...