Now showing items 1-20 of 36

 • Areál VUT Kraví hora 

  Vrlová, Ela
  Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města ...
 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Dvořáková, Kateřina
  Úkolem je podrobněji zpracovat vybranou část urbanistického návrhu a na toto místo navrhnout soubor obytných domů. Vzhledem k umístění, charakteru okolí a s ohledem na aktuální potřeby obyvatel jsem se zaměřila na sociální ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Sochorová, Jana
  Tématem diplomové práce bylo zpracovat architektonickou studii léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Léčebna poskytuje odbornou péči dětem a mladistvým s nemocemi dýchacího ústrojí, astmatem ale také kožními ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Vencovská, Tereza
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie na téma Dětská léčebna Ostrov u Macochy. Zadáním této diplomové práce je návrh novostavby léčebny pro děti využívající metody speleoterapie v blízké Císařské ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Munzar, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dřevostavby rodinného domu. Objekt je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu a skládá se ze dvou podlaží. Podlaží částečně zapuštěné ...
 • Hotel v Luhačovicích 

  Tejzr, Martin
  Předmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness v Luhačovicích. Luhačovice jsou lázeňské město ve Zlínském kraji. Parcela je situována na okraji města v mírně zastavěné oblasti. Terén na parcele je svažitý ...
 • Mateřská škola v Brně 

  Růžičková, Tereza
  Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění ...
 • Mateřská škola ve svahu 

  Kropáček, Bořivoj
  Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v obci Vrbovec na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je řešen jako nepodsklepený, jednopodlažní, zapuštěný do svahu, zastřešený plochou zelenou střechou, která ...
 • Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky 

  Gladiš, Filip
  Tento diplomový projekt se zabývá návrhem udržitelné městské struktury na Červeném kopci, konkrétně v jeho východní části na pozemcích bývalé Kohnovy cihelny. Jedná se o urbanistickou studii, která se snaží najít vhodné ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Hlavín, Tomáš
  Cílem práce je návrh vodohospodářských opatření sloužících k zachycení a odvedení přívalových vod ohrožujících intravilán obce Třebařov, dále posouzení míry erozního ohrožení. Lokalita obce byla zadána vedoucím práce. ...
 • Novostavba objektu pro bydlení s ordinací 

  Hlaváček, Jiří
  Projekt řeší novostavbu objektu pro bydlení s ordinací v katastrálním území obce Chotěboř, okres Havlíčkův Brod. Rodinný dům je přízemní s obytným podkrovím a garáží.Půdorys domu je přibližně tvaru T. Střecha je navržena ...
 • Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu 

  Ekr, Jan
  V diplomové práci se řeší numerické modely pro posuzování stability zemních těles. Výpočty byly provedeny metodou konečných prvků pro různé návrhové situace s využitím programového systému ANSYS. Výsledky byly porovnány s ...
 • Obnovitelné zdroje energie na Slovensku 

  Szegedi, Peter
  Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá históriou využívania vody ako zdroja energie na Slovensku a popisuje aktuálny stav využívania vodných tokov. Ďalšia časť je venovaná súčasnému stavu ...
 • Plavecké centrum Brno-Židenice 

  Pleva, František
  Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Bařinová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá výkresovým zpracováním polyfunkčního domu v Brně. Zadáním bylo vytvořit bytový dům z obytných kontejnerů ve svažité lokalitě v Brně - Líšni, mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Faimonové. Navržený ...
 • Posouzení míry erozního ohrožení a návrh protierozních opatření 

  Sehnal, Marek
  Cílem práce je posouzení míry erozního ohroženína území obce Police a následný návrh protierozních organizačních a technických opatření. Lokalita obce byla zadána vedoucím práce.
 • Rastrová analýza pro GIS nástroj ArcGIS 

  Hupšil, Radim
  Práce se zabývá studiem geografického informačního systému ArcGIS. Zaměřuje se zejména na možnosti jeho rozšíření vlastními nadstavbami a způsob jejich programování. Dále jsou vysvětleny některé základní nástroje rastrové ...
 • Rodinný dům 

  Hanisch, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Objekt je navržen jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu na vybraném pozemku. Budova má dvě nadzemní a jedno ...
 • Rodinný dům 

  Kvet, Juraj
  Projekt rieši novostavbu rodinného domu v Brne časť Soběšice. Rodinný dom je určený pre 4 člennú rodinu pre celoročné bývanie. Stavba je navrhnutá približne do pôdorysného tvaru písmena „L“. Je to dvojpodlažný podpivničený ...
 • Rodinný dům 

  Smejkal, Petr
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu ve svahu. Rodinný dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech, nosná konstrukce je navržena ze ...