Now showing items 1-1 of 1

  • Objekt obecního úřadu 

    Pichner, Petr
    Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro budovu obecního úřadu v Jablonném nad Orlicí. Úřad bude sloužit i pro malé obce v okolí. Budova je nepravidelného půdorysu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. ...