Now showing items 1-20 of 34

 • Bytový dům 

  Marek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je zpracování prováděcího projektu bytového domu. Objekt je rozdělen na 3 stavební objekty. Celý objekt má 5 nadzemních podlažích. V 1. Nadzemním podlaží je hromadná garáž pro 36 automobilů. V ...
 • Bytový dům 

  Pivec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Olomouci. Na severní straně má budova společnou štítovou stěnu se sousedním rodinným domem. Objekt bytového domu má dvě nadzemní podlaží a celkem se skládá z 8 bytových ...
 • Bytový dům 

  Hradilová, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům se nachází ve Zlínském kraji v podhůří Hostýnských vrchů v okrajové části obce Chomýž. Objekt se nachází na ...
 • Bytový dům 

  Marek, Václav
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Chotěboři. Bytový dům je navržen z části čtyřpodlažní a z části pětipodlažní, podlaží jsou ukončena obytným podkrovím. Bytový dům je napojen na stávající bytovou ...
 • Centrum volného času Brno 

  Peterka, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je návrh centra volného času. Území pro stavbu, v Brně – Novém Lískovci, je ze třech světových stran obestavěno panelovými a řadovými terasovými budovami. Ty jsou navzájem opticky propojeny ...
 • Horský hotel s wellness centrem 

  Bartošová, Pavlína
  V této diplomové práci je řešena projektová dokumentace pro provedení horského hotelu s wellness centrem. Řešená stavba je umístěna v horské oblasti nedaleko Beskyd. Pozemek se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Hotel ...
 • Hotel Corleone 

  Hrachový, Matěj
  V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace k samostatně stojícímu horskému hotelu Corleone. Součástí hotelu je také wellness, restaurace a 2 konferenční místnosti. Hotel je navržen pro 24 ubytovaných osob. ...
 • Hotel Garni 

  Kovář, Kamil
  Projektová dokumentace garni wellness hotelu o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích z monolitického železobetonového skeletu, vyplněno zdivem POROTHERM, vodorovné konstrukce prefabrikované panely HELUZ, zastřešeno ...
 • Hotel na Valašsku 

  Šubová, Adriana
  Předmětem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro stavbu hotelu s restaurací v Rožnově pod Radhoštěm. Budova je určena pro krátkodobé ubytování 50 osob. Budova je funkčně rozdělena na hotelovou část a restauraci. ...
 • Hotel Rumburk ve Stříbrnicích 

  Klemeš, Tomáš
  Obsahem projektu je novostavba hotelu s restaurací. Objekt je řešen jako třípodlažní nepodsklepený. V 1.NP se bude nacházet vstupní část s recepcí, prostor pro uschování vybavení hostů, technické zázemí hotelu a restaurační ...
 • Novostavba bytového domu v Brně 

  Pichaničová, Pavla
  Diplomová práce „Novostavba bytového domu v Brně“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je situovaný v centru města Brna, ulice Rybářská a je zde navrženo devatenáct bytových jednotek. Budova má pět nadzemních ...
 • Obecní úřad se základní školou 

  Maděránek, Martin
  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Projekt řeší novostavbu volně stojící budovy, Obecní úřad se základní školou. Objekt je částečně podsklepený, ...
 • Penzion u bobule 

  Buršíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby penzionu. Objekt se nachází v katastrálním území obce Kubšice, číslo stavební parcely 30/7. Terén je mírně svažitý. V penzionu se nachází ...
 • Polyfunkční dům 

  Kostečka, Jan
  Projektová dokumentace, zpracovávána v rámci diplomové práce, řeší novostavbu polyfunkčního domu v městě Žďár nad Sázavou. Budova je vyhotovena tradiční zděnou technologií z cihelných tvarovek, se zateplením, stropy jsou ...
 • Polyfunkční dům 

  Strýhal, Martin
  Diplomová práce se zabývá řešením zástavby proluky v Praze – Libni ve stupni DPS. Navržen je polyfunkční dům, jehož součástí jsou tři provozovny a jedenáct bytových jednotek. Provozovny budou využity jako prodejny. Byty ...
 • Požární stanice typu P3 v Hlučíně 

  Komárková, Jana
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P3 v Hlučíně. Objekt bude sloužit k výkonu služby požární ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionální hasičů kraje a dobrovolných hasičů obce. Požární ...
 • Požární zbrojnice 

  Hořák, Michal
  Diplomová práce řeší novostavbu požární zbrojnice. Stavbu tvoří jeden objekt. Objekt je umístěn ve Valašských Kloboukách, podél ulice Brumovská. Hlavní vstupy do budovy jsou orientovány na západ. Jedná se o dvoupodlažní ...
 • Rekonstrukce bytového domu 

  Pavlíček, Jan
  Předmětem zpracovávané diplomové práce je prováděcí projektová dokumentace pro rekonstrukci bytového dmu na Karáskově náměstí v Brně - Židenicích. Stávající objekt je tvaru obdélníku a je součástí bytové řadové zástavby. ...
 • Rekreační penzion Náklo 

  Vymětal, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je novostavba rekreačního penzionu s restaurací a wellness zázemím v k. ú Náklo. Jedná se o vícepodlažní objekt o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, nacházející se poblíž jezera Kobylník. ...
 • Rodinný dům 

  Fazekas, Dávid
  Předmětem této bakalářské práce je dřevostavba dvoupatrového, nepodsklepeného rodinného domu. Stavební pozemek se nachází v Brně. Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Objekt bude sloužit ...