Now showing items 1-11 of 11

 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Jednofázový asynchronní motor s pomocnou fází 

  Vácha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dnes ve světě čím dál více využívaných jednofázových asynchronních motorů. Jejím cílem je shromáždit informace o tomto typu motoru a jeho výpočtu. Obsahem první části je teoretická ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • A Miniaturization Technique of a Compact Omnidirectional Antenna 

  Sufyar, S.; Delaveaud, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper discusses a miniaturization technique of a compact omnidirectional antenna. A slot loading technique is applied to a well-known low-profile antenna structure whose radiation characteristics are similar to ...
 • Multilayer Textile Antenna Array 

  Hermány, Roman; Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Two possible ways to power the serial patch array will be presented. The antenna array is conceived as a multi-layered structure formed on a 3D textile substrate. The first concept – aperture coupled array – is unsuitable ...
 • Návrh synchronního motoru s permanetními magnety 

  Pavláček, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh synchronního motoru s permanentními magnety. Jsou zde popsány základní vlastnosti synchronních motorů, permanentních magnetů a možnosti konstrukce. Práce je seřazena od obecného popisu, ...
 • Optimalizace tvaru drážky asynchronního motoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca pojednáva o možnosti optimalizácie tvaru rotorovej drážky asynchrónneho stroju za použitia umelej inteligencie. Optimalizovaný je bežne vyrábaný asynchrónny motor s~jednoduchou vírovou kotvou nakrátko. Cieľ je navrhnúť ...
 • Small Footprint Multilayered Millimeter-Wave Antennas and Feeding Networks for Multi-Dimensional Scanning and High-Density Integrated Systems 

  Djerafi, T.; Ghassemi, N.; Kramer, O.; Youzkateli-el-Khatib, B.; Guntupalli, A. B.; Wu, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  This paper overviews the state-of-the-art of substrate integrated waveguide (SIW) techniques in the design and realization of innovative low-cost, low-profile and low-loss (L3) millimeter-wave antenna elements, feeding ...
 • Vysokovztlaková mechanizace křídel dopravních letadel 

  Marek, Dominik
  Bakalářská práce utváří přehled používané vysokovztlakové mechanizace na náběžných a odtokových hranách křídel dopravních letadel. Stručně vysvětluje jejich princip činnosti, popisuje výhody a nevýhody jednotlivých konceptů, ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Vácha, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou dnes ve světě stále více využívaných jednofázových asynchronních motorů. Jejím cílem je shromáždit informace o tomto typu motoru a jeho výpočtu. Obsahem první části je teoretická ...
 • Vztlaková mechanizace křídla 

  Rakovský, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vztlakovej mechanizácie krídla. V práci je uvedený účel vztlakovej mechanizácie, rozdelenie prostriedkov vztlakovej mechanizácie, stručný náhľad do ich histórie a ich bližší popis ...