Now showing items 1-16 of 16

 • Antény pro bezdrátové sítě pracující v blízkosti lidského těla 

  Hebelka, Vladimír
  Disertační práce je zaměřena na vytvoření návrhu antény operující v blízkosti lidského těla. Kritické parametry zahrnují impedanční přizpůsobení, polarizační vlastnosti a vyzařovací charakteristiky. Základní výzkum je ...
 • Concept Of Electronic Control Of Polarization Reconfigurable HMSIW U-Slot Antenna 

  Hubka, Patrik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with a concept of electronic control of polarization reconfigurable Uslot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna. Switching between left handed circular polarization (LHCP) and linear ...
 • Dual Band a-Si:H Solar-Slot Antenna for 2.4/5.2GHz WLAN Applications 

  Shynu, S. V.; Roo-Ons, M. J.; Ammann, M. J.; Norton, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  A simple and compact design of solar-slot antenna for dual band 2.4/5.2GHz wireless local area networks (WLAN) applications is proposed. The design employs amorphous silicon (a-Si:H) solar cells in polyimide substrate with ...
 • A Hybrid Optimization Algorithm for Low RCS Antenna Design 

  Shao, W.; Zhu, X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  In this article, a simple and efficient method is presented to design low radar cross section (RCS) patch antennas. This method consists of a hybrid optimization algorithm, which combines a genetic algorithm (GA) with tabu ...
 • An Integrated Frequency Reconfigurable Antenna for Cognitive Radio Application 

  Sharma, S.; Tripathi, C. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  A novel integrated antenna that consists of spectrum sensing and frequency reconfigurable antenna, printed on a single substrate is presented here. The integration of both antennas is based on the fact that reasonably large ...
 • Linearly Polarized HMSIW U-slot Antenna for Off-body Communication 

  Hubka, Patrik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a linearly polarized U-slot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna for off-body communication is presented. It is based on a combination of a U– shaped slot etched in the HMSIW top wall and ...
 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténa pracující v blízkosti lidského těla 

  Hermány, Roman
  Tato bakalářská práce představuje lineárně polarizovanou štěrbinovou anténu pracující v blízkosti lidského těla. Základem práce je motiv štěrbinové antény typu U, vytvořený na vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Návrh anténní jednotky přístupového bodu pro off-body komunikaci v ISM pásmu 61 GHz 

  Miřácký, Jan
  Obsahem této diplomové práce je teoretický popis návrhu, praktické numerické modelování a optimalizace pomocí parametrických analýz kruhové antény a kruhové štěrbinové antény, vytvořených na bázi vlnovodu integrovaného do ...
 • Pulzní elektromagnetické záření štěrbinových antén 

  Štumpf, Martin
  Jednoduché dvojrozměrné anténní zářiče, které slouží jako stavební bloky anténních polí, jsou analyticky analyzovány v časové oblasti. Jako hlavní nástroj pro analýzu je použita Cagniard-DeHoopova metoda. Je ukázáno, že ...
 • Single-, Dual- and Triple-band Frequency Reconfigurable Antenna 

  Idris, I. H.; Hamid, M. R.; Jamaluddin, M. H.; Rahim, M. K. A.; Kelly, J. R.; Majid, H. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  The paper presents a frequency reconfigurable slot dipole antenna. The antenna is capable of being switched between single-band, dual-band or triple-band operation. The antenna incorporates three pairs of pin-diodes which ...
 • SIW štěrbinová anténa 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodné štěrbinové antény a SIW štěrbinové antény s koaxiálním a mikropáskovým přechodem pracujících na kmitočtu 5,6 GHz v kmitočtovém pásmu Wi-Fi standardu IEEE 802.11ac. K vytvoření těchto ...
 • Textile SIW Rectangular Ring-slot Antennas for Off-body Communication 

  Vašina, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a textile SIW rectangular ring-slot antenna for the ISM frequency band 5.8 GHz is proposed. The antenna radiates a linearly polarized wave with the maximum radiation in the perpendicular direction to the ...
 • Textilní štěrbinová anténa 

  Špůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh různých anténních struktur, založených na štěrbinových anténách, vytvořených v širší stěně obdélníkového vlnovodu. Jako substrát je použita 3D textilie, jejíž vlastnosti jsou ...
 • Wearable Circularly Polarized Rectangular Ring-Slot Antenna With Chamfered Corners 

  Vašina, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with a circularly polarized rectangular ring-slot antenna with chamfered corners designed for 5.8 GHz ISM frequency band for off-body communications. The antenna, originally designed for conventional ...
 • Zvyšování pracovního kmitočtu tištěných antén 

  Havlík, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény integrované do textilního substrátu. V této práci byly navrženy antény pracující v ISM pásmech 5,8 GHz a 24,125 GHz. Funkčnost antén byla ověřena simulací v programu ...